Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats. Du kan ändra dina preferenser på cookiepolicy sidan.

Omställning pågår

Arbetet för att ställa om kemiindustrin i Stenungsund pågår för fullt. Kemiföretagen har innovationerna, fokus på långsiktig hållbarhet och en stark drivkraft att ställa om sin verksamhet till klimatneutralitet. Vid sidan av ett kontinuerligt och målinriktat hållbarhetsarbete i de ordinarie verksamheterna, har kemiföretagen startat flera lovande omställningsprojekt. Här kan du ta del av några av de projekt som är på gång just nu.

Biobaserad eten från etanol

Eten är en viktig råvara för flera av kemiföretagen i Stenungsund. Traditionellt har eten producerats av fossil naturgas eller olja. Nu driver Adesso Bioproducts ett projekt i Stenungsund för att se över möjligheterna att bygga en anläggning för att producera eten från biobaserad etanol. Målet är att den nya anläggningen ska producera ca 50 000 per/år biobaserad etanol vilket innebär betydande positiva miljökonsekvenser.

LÄS MER HÄR >

Project air

Hos Perstorp pågår ett projekt för att producera klimatneutral metanol genom att utnyttja infångad koldioxid och restprodukter från produktionen i Stenungsund samt biometan och vätgasfrån vattenelektrolysör. Tanken är att den egenproducerade metanolen ska ersätta fossilbaserad metanol som Perstorp köper in idag. För att åstadkomma omställningen planerar Perstorp för en ny anläggning som tillsammans med biogas ska producera 200 000 klimatneutral metanol varje år. När anläggningen rullar minskar utsläppen av koldioxid, sett över hela värdekedjan, med cirka 500 000 ton per år.

LÄS MER HÄR >

Plastreturraffinaderi

Borealis driver ett projekt kring att bygga ett plastreturraffinaderi i Stenungsund på Borealis anläggning, med möjlig uppstart 2024. Kemisk återvinning av plast är avgörande för att kunna producera ny plastråvara av hög kvalitet. Den kemiska återvinningen kompletterar den mekaniska och ger möjlighet att skapa full cirkulariet för plastprodukter. En sådan anläggning skulle kunna minska beroende av fossila råvaror samt minska koldioxidutsläpp med upp till 125 kton CO2 per år genom minskad förbränning av plast.

LÄS MER HÄR PÅ HÅLLBAR KEMIS HEMSIDA >
LÄS MER FRÅN BOREALIS HÄR>