Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats. Du kan ändra dina preferenser på cookiepolicy sidan.

Omställning pågår

Arbetet för att ställa om kemiindustrin i Stenungsund pågår för fullt. Kemiföretagen har innovationerna, fokus på långsiktig hållbarhet och en stark drivkraft att ställa om sin verksamhet till klimatneutralitet. Vid sidan av ett kontinuerligt och målinriktat hållbarhetsarbete i de ordinarie verksamheterna, har kemiföretagen startat flera lovande omställningsprojekt. Här kan du ta del av några av de projekt som är på gång just nu.

Biobaserad eten från etanol


Biobaserad eten från etanol och biogas från hushållsavfall ger gröna kolatomer för kemiföretagen. Eten är en viktig råvara för flera av kemiföretagen i Stenungsund. Traditionellt har eten producerats av fossil naturgas eller olja. Nu driver Adesso Bioproducts ett projekt i Stenungsund för att se över möjligheterna att bygga en anläggning för att producera eten från biobaserad etanol i kombination med en hushållsavfallsbaserad biogasanläggning. Målet är att de nya anläggningarna ska producera ca 100 000 per/år biobaserad eten och 70 GWh/år biogas vilket innebär betydande positiva miljökonsekvenser.

Project air

Project Air är en kombination av en process för avskiljning och användning av koldioxid (CCU) och för omvandling av koldioxid, restströmmar, förnybart väte och biometan, som ska användas för den första storskaliga produktionen av hållbar metanol i sitt slag. Det kommer att få långtgående effekter i många industriella värdekedjor och kommer att bidra till att göra Europa mindre beroende av importerade fossila bränslen. Project Air kommer att vara i drift 2026, och från det minska växthusgaseffekten med 500 000 ton per år, vilket motsvarar Sveriges inrikesflyg. Projektet drivs av Perstorp tillsammans med Uniper, som kommer att bygga elektrolysanläggningen för vätgas. Project Air har beviljats 97 miljoner euro från EU:s innovationsfond, och ett belopp på nästan 30 miljoner euro från den svenska Energimyndigheten, som en del av initiativet Industriklivet.

Kemisk återvinning av plast

Borealis arbetar för att skapa en cirkulär ekonomi kring plast, där plastavfall blir en värdefull och viktig råvara till nya högkvalitativa plastprodukter. Flera studier och forskningsprojekt pågår där olika teknologier utvärderas och vidareutvecklas tillsammans med partners från återvinningsbranschen, akademi och raffinaderi. Den kemiska återvinningen kompletterar den mekaniska, och ger möjlighet att skapa full cirkulariet för plastprodukter. Kemisk återvinning skulle minska beroende av fossila råvaror till produktionen av nya produkter, samt minska koldioxidutsläpp som skapas vid förbränning av plastavfall.