Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats. Du kan ändra dina preferenser på cookiepolicy sidan.

Om konferensen Formel Framtid

Kemiindustrin är redo för att ställa om och bli klimatneutral till 2045 och flera spännande omställningsprojekt är redan på gång i Stenungsund. Bland annat arbetar kemiföretagen med en övergång från fossila bränslen till bioråvara och infångad koldioxid, utveckling av kemisk återvinning av plast samt lösningar för grön vätgas som till exempel bränsle eller råvara.

Det finns dock ett antal områden som drar ner takten på den hållbara utvecklingen. I en rapport från IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) belyser rapportförfattarna ett antal åtgärder som krävs för att kemiindustrin ska få rätt förutsättningar för att bli klimatneutral till 2045. Under konferensen fokuserar vi på tre områden som är avgörande för kemiindustrins utveckling i Stenungsund; infrastruktur, elförsörjning och tillståndsprocesser. För att uppnå verkliga resultat tar vi insikterna från konferensen vidare och arrangerar i efterhand rundabordssamtal mellan experter och beslutsfattare.

FAKTA KEMIINDUSTRIN I SVERIGE

  • Kemiindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges export (jämförelse fordonsindustrin 12 procent, metallindustrin 10 procent och skogsindustrin 2 procent).
  • Kemiindustrin sysselsätter cirka 70 000 personer i Sverige (jämförelse fordonsindustrin 80 000 och skogsindustrin 40 000).
  • Kemiindustrin spelar en viktig roll för framtiden och omställningen då andra industrierförlitar sig på hållbara produkter för sin produktion.


KEMIINDUSTRIN I STENUNGSUND

  • Har 2 500 medarbetare och sysselsätter ytterligare dubbelt så många när underentreprenörer räknas med.
  • Står idag för två procent av Sveriges totala utsläpp och behöver snabbt ställa om för att möta de nationella målen på nettonollutsläpp till 2045.
  • Har flera av sina internationella innovationscenter förlagda till orten.

En omställnings-konferens med kemiindustrin i Stenungsund

Digital konferens

17 januari 2022