Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats. Du kan ändra dina preferenser på cookiepolicy sidan.
Formel Framid huvudbild

En omställnings-konferens med kemiindustrin i Stenungsund

Digital konferens

17 januari 2022

Ett viktigt steg för en hållbar framtid.

FORMEL FRAMTID 2022 – EN OMSTÄLLNINGSKONFERENS MED KEMIINDUSTRIN I STENUNGSUND DEN 17 JANUARI 2022

Kemiindustrin har viljan, kompetensen och innovationerna för att bli klimatneutral. Och industrin vill öka takten. Redan idag pågår flera spännande projekt, men för att snabba på omställningen krävs ett antal åtgärder. Under konferensen fokuserar vi på tre områden som är avgörande för kemiindustrins fortsatta utveckling i Stenungsund; infrastruktur, elförsörjning och tillståndsprocesser.

Genom föreläsningar, debatt och samtal tittar vi på möjligheter och lösningar för att ge kemiindustrin rätt förutsättningar för att förverkliga sina ambitioner om klimatneutralitet.

PÅ KONFERENSEN DELTAR:

 • Politiker; lokala, regionala, riksdagsledamöter
 • Tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen
 • Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun
 • Forskare
 • Statliga myndigheter
 • Näringslivets intresseorganisationer
 • Företrädare för kemiföretagen i Stenungsund – Borealis, Perstorp,
  Adesso Bioproducts, INOVYN, Nouryon samt IKEM
 • Företrädare för företag hemmahörande i Västra Götaland

Varmt välkommen till Formel Framtid – ett viktigt steg för en hållbar framtid i Stenungsund och Sverige!

Agendan i stora drag

Nedan ser du en överblick på vad som sker under konferensen

Måndag 17 januari 2022, 9.30-15.00
Digital konferens

9.30-9.45

Värdar hälsar välkommen och presenterar dagen

Elin Hermansson Hållbar Kemi 2030 och Jessica Waller Stenungsunds kommun

9.45-10.00

Regionalt perspektiv och kemiindustrins betydelse för Västra Götalands län

Lisbeth Schultze tf. Landshövding

10.00-10.30

Inspirationsföreläsning industrins omställning

Svante Axelsson Fossilfritt Sverige

10.30-10.45

Vad krävs för kemiindustrins omställning?

Per Klevnäs Material Economics

10.45-11.00

Paus

11.00-11.10

Industrisatsning 1 - Project Air

Håkan Kihlberg Perstorp

11.10-11.40

Panelsamtal – Elförsörjning

Moderator: Nils Hannerz IKEM
Maria Edvall RISE, Martin Olin Energiföretagen, Cecilia Zetterström Vattenfall, Cecilia Kellberg Svenska Kraftnät, Tula Ekengren Västra Götalandsregionen, Rickard Nordin Riksdagen (C), och Geir Tangenes Inovyn

11.40-11.50

Industrisatsning 2 - Plastreturraffinaderi

Anders Fröberg Borealis

11.50-13.00

Lunch

13.00-13.10

Industrisatsning 3 - Bioeten

Lars Lind Adesso Bioproducts

13.10-13.40

Panelsamtal – Infrastruktur

Moderator: Nils Hannerz IKEM
Stefan Svedhem Stenungsunds kommun, Jörgen Einarsson Trafikverket, Johan Trouvé Västsvenska Handelskammaren, Olof Lundberg kommunalråd Stenungsunds kommun (S), Magnus Jacobsson Riksdagen (KD), Kristina Jonäng Regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen (C) och Urban Svensson Perstorp

13.40-13.55

Paus

13.55-14.25

Panelsamtal – Tillståndsprocesser

Moderator: Nils Hannerz IKEM
Anna Månsson RISE, Maria Sunér Svemin, Marlene Burwick Riksdagen (S), Daniel Jerling Stenungsunds kommun, Ulrika Samuelsson Länsstyrelsen, Rebecca Wennerberg IKEM och Marie-Louise Johansson Borealis

14.25-14.40

Summering och avslut

Medverkande på scen

Svante AxelssonProfil bild

Svante Axelsson

Nationell samordnare
Fossilfritt Sverige
Håkan KihlbergProfil bild

Håkan Kihlberg

President Strategic Projects and Processes
Perstorp AB
Cecilia ZetterströmProfil bild

Cecilia Zetterström

Chef kund och marknad
Vattenfall Eldistribution AB
Urban SvenssonProfil bild

Urban Svensson

Director Global Procurement
Perstorp
Ulrika SamuelssonProfil bild

Ulrika Samuelsson

Enhetschef för Miljöprövning
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Anna MånssonProfil bild

Anna Månsson

Jurist, expert tillståndsprocesser
RISE
Olof LundbergProfil bild

Olof Lundberg

Kommunstyrelsens ordförande
Stenungsunds kommun
Kristina Jonäng (C)Profil bild

Kristina Jonäng (C)

Ledamot av regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen
Lisbeth SchultzeProfil bild

Lisbeth Schultze

Länsöverdirektör, tf Landshövding
Länsstyrelsen Västra Götaland
Lars LindProfil bild

Lars Lind

Managing Director
Adesso BioProducts AB
Marie-Louise JohansssonProfil bild

Marie-Louise Johanssson

Miljöexpert inom HMS-organisationen
Borealis AB
Rebecca WennerbergProfil bild

Rebecca Wennerberg

Miljöjurist
IKEM
Jessica WallerProfil bild

Jessica Waller

Näringslivschef
Stenungsunds kommun
Elin HermanssonProfil bild

Elin Hermansson

Projektledare
Hållbar Kemi 2030
Jörgen EinarssonProfil bild

Jörgen Einarsson

Regional Direktör
Trafikverket
Tula EkengrenProfil bild

Tula Ekengren

Regionutvecklare
Västra Götalandsregionen
Rickard Nordin (C)Profil bild

Rickard Nordin (C)

Riksdagsledamot
Riksdagen
Magnus Jacobsson (KD)Profil bild

Magnus Jacobsson (KD)

Riksdagsledamot
Riksdagen
Marlene Burwick (S)Profil bild

Marlene Burwick (S)

Riksdagsledamot
Riksdagen
Daniel JerlingProfil bild

Daniel Jerling

Sektorchef sektor Samhällsbyggnad
Stenungsunds kommun
Maria EdvallProfil bild

Maria Edvall

Senior projektledare Elkraftsystem
RISE
Cecilia KellbergProfil bild

Cecilia Kellberg

Senior rådgivare
Svenska kraftnät
Geir TangenesProfil bild

Geir Tangenes

Site Manager
INOVYN
Stefan SvedhemProfil bild

Stefan Svedhem

Strategisk projektledare
Stenungsunds kommun
Martin OlinProfil bild

Martin Olin

Strategisk projektledare Färdplan Energi
Elföretagen Sverige
Johan TrouvéProfil bild

Johan Trouvé

VD
Västsvenska Handelskammaren
Maria SunérProfil bild

Maria Sunér

VD
Svemin
Anders FröbergProfil bild

Anders Fröberg

VD
Borealis Group
Nils HannerzProfil bild

Nils Hannerz

tf Näringspolitisk chef
IKEM

Angående Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar Formel Framtid enligt gällande direktiv. Eventuella ändringar i evenemangets upplägg kommer att presenteras här på hemsidan samt meddelas till anmälda deltagare.