Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats. Du kan ändra dina preferenser på cookiepolicy sidan.
Formel Framid huvudbild

En omställnings-konferens med kemiindustrin i Stenungsund

Stenungsbaden

26 januari 2024

Ett viktigt steg för en hållbar framtid.

FORMEL FRAMTID 2024 – EN OMSTÄLLNINGSKONFERENS MED KEMIINDUSTRIN I STENUNGSUND DEN 26 JANUARI 2024

För tredje året i rad, arrangerar Hållbar Kemi och Stenungsunds kommun Formel Framtid. Kemiindustrin har viljan, kompetensen och innovationerna för att bli klimatneutral. Och industrin vill öka takten. Redan idag pågår flera spännande projekt, men för att snabba på omställningen krävs ett antal åtgärder. Under konferensen fokuserar vi på tre områden som är avgörande för kemiindustrins fortsatta utveckling i Stenungsund; elförsörjning, tillståndsprocesser och råvaruförsörjning.

Genom föreläsningar, debatt och samtal tittar vi på möjligheter och lösningar för att ge kemiindustrin rätt förutsättningar för att förverkliga sina ambitioner om klimatneutralitet.

För att lösa dagens och framtidens utmaningar behöver vi arbeta tillsammans. Vi måste vrida och vända på perspektiven och vara kreativa ihop. Framtiden är vår gemensam. Under Formel Framtid 2024 hoppas vi att samtal och nätverkande ska ta oss ett eller ett par steg framåt. 

PÅ KONFERENSEN DELTAR:

 • Politiker; lokala, regionala, riksdagsledamöter
 • Tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen
 • Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun
 • Forskare
 • Statliga myndigheter
 • Näringslivets intresseorganisationer
 • Medlemmar i Hållbar Kemi – Borealis, Perstorp,
  Adesso Bioproducts, INEOS Inovyn, Nouryon, Vattenfall samt IKEM
 • Företrädare för företag hemmahörande i Västra Götaland


Varmt välkommen till Formel Framtid 2024– ett viktigt steg för en hållbar framtid i Stenungsund och Sverige!

Preliminärt program

Nedan ser du en överblick på vad som sker under konferensen. Ett mer detaljerat program med talare och paneldeltagare kommer inom kort.

Fredag 26 januari 2024, kl 08.30-15.00
Stenungsbaden, Stenungsund

08.30

Registrering och fika

09.00

Programmet börjar

 • Välkommen
 • Omställning i Stenungsund, vad är status på pågående omställningsprojekt?
 • Vilka förutsättningar krävs och vad händer om omställningsprojekten inte blir av?
 • Hur når vi en fossilfri kemiindustri med säkra kemikalier? IKEM presenterar den färdplan som industrin gör tillsammans med Fossilfritt Sverige.
 • Vad betyder omställningen av kemiindustrin i ett europeiskt perspektiv?

10:00

Fika/nätverkande

 • Västra Götaland ställer om – historiska möjligheter om vi samverkar för länets bästa.
  Landshövding Sten Tolgfors, Västra Götalands Län
 • Symbios, samverkan och det offentligas roll som möjliggörare för industrin.

Tema: Råvaror

 • Kolets nyckelroll i kemiindustrin - här får kolet nytt liv om och om igen.
 • Stenungsund – en symbios på riktigt. Vilka råvaror använder kemiindustrin idag, vart är vi på
  väg och vilka möjligheter finns?
 • Panelsamtal kring hur vi främjar omställning till cirkulära och biobaserade råvaror.

12:00

Lunch/nätverkande

13:00

Tema: El och tillstånd

 • Kemiindustrins elbehov i Stenungsund - en nulägesbild
 • Hur ser regionens elbehov ut? Utmaningar och lösningar i en regional kontext
 • Vad kan vi göra här och nu för att lösa elsituationen? Konkreta och pågående lösningar.
 • Vad är regeringens roll för att lösa elsituationen?

Fika/nätverkande

 • Inspirationsföreläsning: Leanexperten Niklas Modig -  hur bryter vi silotänket och skapar effektiva flöden?
 • Kan ett leanperspektiv vara något för tillståndsprocessen?
  Diskussion i panel.

15:00

Summering och avslut

 • Nu knyter vi ihop säcken och blickar framåt.

Medverkande på scen

Fler namn tillkommer löpande

Sten TolgforsProfil bild

Sten Tolgfors

Landshövding
Länsstyrelsen Västra Götaland
Malin JohanssonProfil bild

Malin Johansson

Ansvarig energi- och klimatfrågor
IKEM (Innovations- och kemiindustrierna)
Jonas EklundProfil bild

Jonas Eklund

Klimat- och energiexpert
Borealis
Olof LundbergProfil bild

Olof Lundberg

Kommunstyrelsens ordförande
Stenungsunds kommun
Niklas ModigProfil bild

Niklas Modig

Leanexpert och VD
Hups
Lars LindProfil bild

Lars Lind

Managing Director
Adesso BioProducts AB
Jessica WallerProfil bild

Jessica Waller

Näringslivschef
Stenungsunds kommun
Nils HannerzProfil bild

Nils Hannerz

Näringspolitisk chef
IKEM
Elin HermanssonProfil bild

Elin Hermansson

Programchef
Hållbar Kemi
Fredric ArpfjordProfil bild

Fredric Arpfjord

Tillträdande sektorchef för samhällsbyggnad
Stenungsunds kommun
Anders FröbergProfil bild

Anders Fröberg

VD
Borealis Sverige AB
Staffan AsplundProfil bild

Staffan Asplund

Vice President Product Stewardship and Regulatory Affairs
Nouryon