Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats. Du kan ändra dina preferenser på cookiepolicy sidan.
Formel Framid huvudbild

En omställnings-konferens med kemiindustrin i Stenungsund

Stenungsbaden

26 januari 2024

Ett viktigt steg för en hållbar framtid.

FORMEL FRAMTID 2024 – EN OMSTÄLLNINGSKONFERENS MED KEMIINDUSTRIN I STENUNGSUND DEN 26 JANUARI 2024

För tredje året i rad, arrangerar Hållbar Kemi och Stenungsunds kommun Formel Framtid. Kemiindustrin har viljan, kompetensen och innovationerna för att bli klimatneutral. Och industrin vill öka takten. Redan idag pågår flera spännande projekt, men för att snabba på omställningen krävs ett antal åtgärder. Under konferensen fokuserar vi på tre områden som är avgörande för kemiindustrins fortsatta utveckling i Stenungsund; elförsörjning, transportinfrastruktur och kompetensförsörjning.

Genom föreläsningar, debatt och samtal tittar vi på möjligheter och lösningar för att ge kemiindustrin rätt förutsättningar för att förverkliga sina ambitioner om klimatneutralitet.

För att lösa dagens och framtidens utmaningar behöver vi arbeta tillsammans. Vi måste vrida och vända på perspektiven och vara kreativa ihop. Framtiden är vår gemensam. Under Formel Framtid 2023 hoppas vi att samtal och nätverkande ska ta oss ett eller ett par steg framåt. 

PÅ KONFERENSEN DELTAR:

  • Politiker; lokala, regionala, riksdagsledamöter
  • Tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen
  • Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun
  • Forskare
  • Statliga myndigheter
  • Näringslivets intresseorganisationer
  • Medlemmar i Hållbar Kemi – Borealis, Perstorp,
    Adesso Bioproducts, INOVYN, Nouryon, Vattenfall samt IKEM
  • Företrädare för företag hemmahörande i Västra Götaland


Varmt välkommen till Formel Framtid 2024– ett viktigt steg för en hållbar framtid i Stenungsund och Sverige!

Dagens program i stora drag

Nedan ser du en överblick på vad som sker under konferensen. Ett mer detaljerat program med talare och paneldeltagare kommer inom kort.

Fredag 3 februari 2023, kl 08.30-15.00
Stenungsbaden, Stenungsund

08.30

Registrering och kaffe

09.00

15.00

Välkommen – dagens program
Jessica Waller, Näringslivschef, Stenungsunds kommun och Stina Welming, tf Programchef, Hållbar Kemi hälsar välkomna
Inledande samtal med Olof Lundberg, Kommunstyrelsens ordförande, Stenungsunds kommun och Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige om kemiindustrin och kommunen samverkar för en hållbar framtid.

Presentation av kemiindustrins omställningsprojekt i Stenungsund

Inledning av landshövding Sten Tolgfors

Panelsamtal: Elförsörjning
Utan el stannar den industriella utvecklingen i Stenungsund. Vad kan vi göra redan idag för att få en tillförlitlig och fossilfri elförsörjning? 
Vi hinner inte vänta på de långsiktiga lösningarna som ligger ett decennium bort. Tillsammans tänker vi nytt och fritt för att hitta sätt för att lösa elförsörjningen i närtid

I panelen:
Moderator: Hanna Paradis, Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret Johanneberg Science Park
- Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige AB
- Torbjörn Thiringer, Professor vid Elkraftteknik, Chalmers
- Åsa Lyckström, Hållbarhetsstrateg, Siemens Energy och Styrelsemedlem Vätgas Sverige
- Madeleine Jonsson, Ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Inspirationsföreläsning
Vi sätter Stenungsund på kartan
Så bygger vi ett attraktivt och gemensamt varumärke för kemiindustrin och Stenungsunds kommun.
Erik Modig, Forskare marknadsföring, Handelshögskolan Stockholm

Lunch


Panelsamtal: Transportinfrastruktur
Hållbara transporter för hållbar kemi - kan kemiindustrin i Stenungsund öka andelen godstransporter på järnväg?
Ett samtal om utmaningar och möjligheter för att utveckla järnvägen till ett hållbart transportalternativ för kemiindustrin i Stenungsund.

I panelen:
Moderator: Markus Ottemark, Ansvarig Infrastruktur, Västsvenska Handelskammaren
- Urban Svensson, Director Global Procurement & Sustainable Sourcing, Perstorp
- Max Falk, Infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen
- Fredrik Holst, Nationell Stråkkordinator, Trafikverket
- Stefan Svedhem, tf Samhällsbyggnadschef, Stenungsunds kommun

Fikapaus

Panelsamtal: Kompetensförsörjning
Hur framtidssäkrar vi kompetensförsörjningen inom kemiindustrin i Stenungsund?
Kemiindustrin planerar att ställa om och expandera, men kompetensförsörjningen är en utmaning som hotar tillväxten och den gröna omställningen.

I panelen:
Moderator: Carl Moser, Projektledare för kompetensförsörjning, IKEM och Skogsindustrierna
- Anders Carlberg, Regionutvecklare Västra Götalandsregionen samt Ordförande Klimatledande processindustri, Johanneberg Science Park
- Niclas Brattefors, Verksamhetschef, Nösnäsgymnasiet
- Anna-Lena Johansson, Verksamhetsstrateg - Ansvarig kompetensförsörjning, Business Region Göteborg
- Emelie Schelin, HR-specialist, Inovyn och Ordförande lokala Teknikcollege Nösnäsgymnasiet

Avslutning: Vad gör vi nu? Från idé till verkstad

Slut

Medverkande på scen

Fler namn tillkommer löpande

Sten TolgforsProfil bild

Sten Tolgfors

Landshövding
Länsstyrelsen Västra Götaland
Markus OttemarkProfil bild

Markus Ottemark

Ansvarig Infrastruktur
Västsvenska Handelskammaren
Urban SvenssonProfil bild

Urban Svensson

Director Global Procurement & Sustainable Sourcing
Perstorp
Erik ModigProfil bild

Erik Modig

Forskare marknadsföring
Handelshögskolan Stockholm
Emelie SchelinProfil bild

Emelie Schelin

HR Partner INOVYN
Ordförande lokala Teknikcollege Nösnäsgymnasiet
Åsa LyckströmProfil bild

Åsa Lyckström

Hållbarhetsstrateg
Siemens Energy, Styrelsemedlem Vätgas Sverige
Max FalkProfil bild

Max Falk

Infrastrukturstrateg
Västra Götalandsregionen
Olof LundbergProfil bild

Olof Lundberg

Kommunstyrelsens ordförande
Stenungsunds kommun
Lars LindProfil bild

Lars Lind

Managing Director
Adesso BioProducts AB
Fredrik HolstProfil bild

Fredrik Holst

Nationell Stråkkordinator
Trafikverket
Jessica WallerProfil bild

Jessica Waller

Näringslivschef
Stenungsunds kommun
Madeleine JonssonProfil bild

Madeleine Jonsson

Ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Västra Götalandsregionen
Hanna ParadisProfil bild

Hanna Paradis

Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret
Johanneberg Science Park
Torbjörn ThiringerProfil bild

Torbjörn Thiringer

Professor vid Elkraftteknik
Chalmers
Alma Pira-EdmanProfil bild

Alma Pira-Edman

Programme Office, Chemical Recycling Stenungsund
Borealis
Carl MoserProfil bild

Carl Moser

Projektledare för kompetensförsörjning
Skogsindustrierna och IKEM
Anders CarlbergProfil bild

Anders Carlberg

Regonutvecklare Västra Götalandsregionen samt Ordförande Klimatledande processindustri
Johanneberg Science Park
Stina WelmingProfil bild

Stina Welming

Tf Programchef
Hållbar Kemi
Geir TangenesProfil bild

Geir Tangenes

VD
Inovyn Sverige AB
Anders FröbergProfil bild

Anders Fröberg

VD
Borealis Sverige AB
Niclas BratteforsProfil bild

Niclas Brattefors

Verksamhetschef
Nösnäsgymnasiet
Anna-Lena JohanssonProfil bild

Anna-Lena Johansson

Verksamhetsstrateg- Ansvarig kompetensförsörjning
Business Region Göteborg
Staffan AsplundProfil bild

Staffan Asplund

Vice President R&D and Technology
Nouryon
Stefan SvedhemProfil bild

Stefan Svedhem

tf Samhällsbyggnadschef
Stenungsunds kommun